სოციალური მედიის მართვა

Facebook • Instagram • Linkedin • Youtube • Google+ • Twitter • Pinterest

portfolio


მიუხედავად იმისა, არის თუ არა თქვენი კომპანია სოციალურ მედიაში, თქვენი მომხმარებლები და კონკურენტები უკვე იქ არიან. მხოლოდ საქართელოში 1,000,000-ზე მეტი რეგისტრირებული სოციალური ქსელის მომხმარებელია. რამდენი მათგანი გიცნობთ თქვენ?

როგორ ფიქრობთ, რამდენი დრო სჭირდება მათთან ყოველდღიურ კომუნიკაციას? რამდენად ოპერატიულად პასუხობთ დაინტერესებულ მომხმარებელს? არადა, პარალელურად რამდენი მნიშვნელოვანი საქმეა გასაკეთებელი... გეთანხმებით, რთულია გადატვირთულ ყოველდღიურობაში გამონახო დრო ყველა მომხმარებლისთვის.

WEBELI ამბობს: „ასეთ დროს, კარგ დამხმარეს ოქროს ფასი აქვს!“